Česky English Deutsch Francais

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování

Činností Konzultačního střediska byl Ústav územního rozvoje (ÚÚR) pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) v říjnu 2006.

Konzultační středisko má za cíl sjednocovat postupy pro výkon státní správy při aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Za období od 1. 1. 2007, kdy vstoupil stavební zákon v platnost, do 31. 5. 2018 se na Konzultační středisko ÚÚR obrátilo téměř 3 400 tazatelů, kterým bylo zodpovězeno téměř 4 700 otázek. Z těchto otázek a odpovědí Konzultační středisko vybírá náměty pro jejich uveřejňování v rubrice 1000 otázek ke stavebnímu právu.

Konzultační středisko není příslušné k výkladu konkrétních územních plánů, ale v obecné metodické rovině reaguje na problémy v praxi.

Účelem Konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům a úřadům územního plánování při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona na úseku územního plánování:

Tato internetová stránka ÚÚR umožňuje krajským úřadům a úřadům územního plánování zasílat Konzultačnímu středisku dotazy, upozornění a náměty na e-mail: KonzultacniStredisko@uur.cz. Konzultační středisko na ně reaguje formou písemných odpovědí - odborných názorů, nikoli výkladů, ke kterým je oprávněn pouze soud.

ÚÚR není orgánem veřejné správy ani dotčeným orgánem ve věcech upravovaných stavebním zákonem. Odpovědi Konzultačního střediska nejsou stanoviskem ve smyslu § 4 stavebního zákona, ale vyjadřují odborný názor k tématu daných otázek v obecné rovině a slouží jako podklady pro sjednocení výkladu aplikace jednotlivých ustanovení stavebního zákona v otázkách, které přináší praxe. Odpovědi Konzultačního střediska proto nemohou být používány jako oficiální dokumenty či podklady v územně plánovací činnosti (např. je nelze vést v dokladové části ÚPD ani používat v případných správních či soudních řízeních).

Konzultační středisko není určeno pro dotazy právnických, fyzických a soukromých osob, k jejichž zodpovězení je nezbytná znalost konkrétních podmínek a skutečností. Konzultační středisko proto doporučuje tazatelům z řad veřejnosti, aby své dotazy, v zájmu jejich urychleného vyřízení, adresovali přímo věcně a místně příslušným stavebním úřadům, úřadům územního plánování, případně krajským úřadům, do jejichž kompetencí tato odborná pomoc veřejnosti patří.

Veřejnosti slouží obecné odpovědi uvedené v rubrice 1000 otázek.

Další formou konzultační pomoci pro pracovníky státní správy jsou pracovní semináře organizované ve spolupráci krajských úřadů s MMR ČR a ÚÚR, určené pro pracovníky úřadů územního plánování a stavebních úřadů. Informace o seminářích a o jejich výsledcích jsou průběžně zveřejňovány v sekci Semináře.


UPOZORNĚNÍ
On-line diskuze ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám, která je určena pro orgány veřejné správy, je dočasně pozastavena. Aplikace byla zastaralá a stav příspěvků nebylo možné kontrolovat.

Aktuálně ÚÚR připravuje modernizaci webového prostředí, kdy součástí řešení bude také modernizace této aplikace. Věříme, že tímto krokem dojde ke zlepšení kvality diskuzních skupin.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2024