Česky English Deutsch Francais
Espon

ESPON 2020

Národní kontaktní místo

Program ESPON 2020 navazuje v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 realizovaný v období let 2007-2013. Zkratka ESPON (European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost a jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i ze 4 partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Na projekty bude z ERDF využito 100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je organizován v anglickém jazyce a řízením programu je pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Jediným příjemcem finanční alokace prioritní osy 1 bude Evropské sdružení pro územní rozvoj, které bude na jednotlivé projekty vyhlašovat výběrová řízení.

Národním koordinátorem za Českou republiku je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které pověřilo výkonem činnosti národního kontaktního místa Ústav územního rozvoje:

Ing. Elena Fedrová
Jakubské náměstí 3
602 00 Brno
Tel: +420 542 423 107
E-mail: fedrova@uur.cz
Internet: www.uur.czInformační letáky

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 8. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024