Česky English Deutsch Francais

NEAKTUÁLNÍ MATERIÁL
UPOZORNĚNÍ
Aktuální a závaznou od 1. 9. 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky


Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Politika územního rozvoje České republiky 2008
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1


Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276.

Doposud platná Politika územního rozvoje ČR 2008 přestala v měněných částech platit a platí již Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Obsah dokumentu

1 ÚVOD

 • 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky
 • 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České republiky na mezinárodní smlouvy, na dokumenty mezinárodních organizací a sousedních států
 • 1.3 Struktura dokumentu Politika územního rozvoje České republiky

2 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

 • 2.1 Východiska
 • 2.2 Republikové priority

3 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

 • 3.1 Východiska
 • 3.2 Koncepce

4 SPECIFICKÉ OBLASTI

 • 4.1 Východiska
 • 4.2 Koncepce

5 KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

 • 5.1 Východiska
 • 5.2 Koncepce

6 KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ

 • 6.1 Východiska
 • 6.2 Koncepce

7 DALŠÍ ÚKOLY PRO MINISTERSTVA, JINÉ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY A PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • 7.1 Východiska
 • 7.2 Koncepce
 • 7.3 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady
 • 7.4 Úkoly pro územní plánování

8 VZTAH ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A SPECIFICKÝCH OBLASTÍ

SEZNAM SCHÉMAT

 • Schéma 1 Ilustrační schéma vazeb PÚR ČR
 • Schéma 2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy
 • Schéma 3 Specifické oblasti
 • Schéma 4 Doprava železniční
 • Schéma 5 Doprava silniční
 • Schéma 6 Doprava vodní, letecká a veřejné terminály s vazbou na logistická centra
 • Schéma 7 Elektroenergetika
 • Schéma 8 Plynárenství
 • Schéma 9 Dálkovody
 • Schéma 10 Vodní hospodářství a ukládání a skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva
 • Schéma 11 Vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí

Přiložené dokumenty

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 – publikace

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 – publikace
(2 214 kB)

Spatial Development Policy of the Czech Republic

Adobe Acrobat PDF Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1 – publication
(2 144 kB)

Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1

Adobe Acrobat PDF Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1
(2 166 kB)

Usnesení vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Adobe Acrobat PDF Usnesení vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR
(73 kB)


Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky – materiály pro jednání schůze vlády 15. 4. 2015

 • I. Návrh usnesení vlády České republiky k Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR
 • II. Předkládací zpráva

Vyhodnocení vlivů uplatňování Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 na udržitelný rozvoj území


Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 – 6. 5. 2019


Související odkazy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Politika územního rozvoje na webových stránkách MMR ČR

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 9. 2021 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2023