Česky English Deutsch Francais

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti


Metodika Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování

pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti


Adobe Acrobat PDF Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti
Páté, aktualizované vydání (68-MMR-70919_2021_81-Evidence-UPC-2022-01-03.pdf, 702 kB, zveřejněno 12. 1. 2022)

Metodika objasňuje, co je předmětem evidence územně plánovací činnosti, vysvětluje postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti i postup pořizovatelů územně plánovacích dokumentací a územních studií.

V přílohách jsou uvedeny aktuální verze registračních listů územně plánovacích dokumentací a územních studií dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Jedná se o páté, upravené vydání metodiky. Oproti předchozí verzi byly drobně upraveny texty tak, aby odpovídaly aktuálním právním předpisům, byly upraveny pasáže týkající se zkrácených postupů pořizování změn územně plánovacích dokumentací, které lze využít i v případě, že návrh obsahuje varianty řešení, a upravena formulace textu o pořizování změny nebo nového územního plánu na základě zprávy o uplatňování územního plánu. Dále byly vypuštěny texty o povinném odstranění územních studií, o kterých byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti do 30. června 2010, z evidence v případě, že nebyly do konce roku 2018 posouzeny z hlediska aktuálnosti.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 1. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024