Česky English Deutsch Francais

ARL - Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft

ARL - Akademie územního rozvoje, Leibnizovo sdružení

Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft se sídlem v Hannoveru, SRN, je instituce, která byla založena v roce 1946 a zabývá se výzkumem v oblasti prostorového plánování a regionálního rozvoje. Vytváří síť expertů v širokém okruhu disciplín z celé Evropy a podporuje spolupráci mezi vědou a praxí. Je financována společně z prostředků spolku a zemí.

ARL si klade za cíl připravovat své pracovní výsledky tak, aby byly využitelné pro vědu, správu, politiku, hospodářství a společnost a aby byly přístupné veřejnosti.

ARL vytváří pracovní společenství pro spolupráci na určených tématech, a to buď uvnitř SRN mezi jednotlivými zeměmi, nebo mezi příhraničními zeměmi SRN a sousedícími státy. Ústav územního rozvoje se v minulých letech podílel na činnosti společenství, které neslo název EAG MSO - Europa-Arbeitsgemeinschaft für den mittel- und südosteuropäischen Raum (Pracovní skupina pro střední a jihovýchodní Evropu).

V rámci EAG MSO byly zpracovány např. následující projekty:

Organizačně i finančně se na zpracování projektů podílelo výzkumné a vzdělávací centrum SPECTRA Centre of Excellence při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 2. 2020 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2024