Česky English Deutsch Francais

SPA-CE.NET

Spa-ce.net je síť středoevropských metodických a výzkumných institucí zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování na celostátní, regionální i lokální úrovni. Ústav územního rozvoje je jedním z členů této sítě.

Síť Spa-ce.net vznikla v roce 2006, mezi její hlavní cíle patří:

  • vytvoření mezinárodní sítě – fóra pro setkávání, rozvoj spolupráce a partnerských vztahů mezi ústavy zabývajícími se teorií, legislativou, administrativou i praxí prostorového plánování a rozvoje,
  • výměna informací o výzkumných programech, projektech a politických trendech v oblasti prostorového rozvoje evropského významu,
  • stanovení společných specifických zájmů a cílů v oblasti politiky udržitelného prostorového rozvoje zúčastněných zemí a jejich zastupování a prosazování na evropské úrovni,
  • definování aktuálních vědeckých problémů klíčového významu a navrhování a provádění výzkumných projektů v oblasti udržitelného prostorového plánování a rozvoje v zemích střední a jihovýchodní Evropy v nadnárodní a přeshraniční dimenzi,
  • přispění integrace pracovišť zabývajících se prostorovým plánováním a rozvojem do společného evropského výzkumu mj. formou výměny vědeckých pracovníků, hlavně mladých výzkumníků a doktorandů.

Členové sítě Spa-ce.net se scházejí alespoň jednou ročně v rámci workshopů nebo konferencí. Informace o jednotlivých konferencích, programy a prezentace z konferencí naleznete na webových stránkách Spa-ce.net v anglickém jazyce.

Kontakt: www.spa-ce.net.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 2. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024