Česky English Deutsch Francais

habitat

UN-HABITAT

PROGRAM OSN PRO LIDSKÁ SÍDLA

UN-HABITAT

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAM

Posláním UN-Habitatu je podpora rozvoje společensky a ekologicky udržitelných lidských sídel a dosažení přiměřeného přístřeší pro všechny. Un-Habitat, dříve známý jako UNCHS (Habitat), je agenturou OSN, která vznikla v roce 1978 a usiluje o zlepšování životních podmínek ve městech a obcích po celém světě. Její vznik je spojen s první konferencí Habitat ve Vancouveru v roce 1976. Sídlo tohoto centra je v hlavním městě Keni Nairobi.

Valné shromáždění OSN rozhodlo na svém zasedání 12. prosince 2001 transformovat s účinností od 1. ledna 2002 Centrum Spojených národů pro lidská sídla na “Program spojených národů pro lidská sídla“, zkráceně “UN-Habitat“. Valné shromáždění změnilo rovněž název řídícího orgánu z “Komise OSN pro lidská sídla“ na “Řídící radu programu OSN pro lidská sídla“. Sekretariát UN-Habitat bude výkonným orgánem Řídící rady a bude v rámci OSN fungovat jako Centrum pro lidská sídla a pro koordinaci aktivit souvisejících s lidskými sídly.

Jednou z klíčových aktivit UN-Habitatu je přispívat k naplňování přijatých dokumentů, zejména Agendy Habitat nejen vládami, ale i místními orgány veřejné správy a jejich partnery. Aktivity Habitatu přispívají k celosvětovému cíli Organizace spojených národů - snížení chudoby a podpora udržitelného rozvoje.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 5. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024