Česky English Deutsch Francais

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Usnesením vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 774 bylo uloženo ministru pro místní rozvoj, aby každoročně do 31. 3. prováděl dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování, obecných a speciálních stavebních úřadů za uplynulý kalendářní rok, a to v součinnosti s ministrem dopravy a ministrem zemědělství, řediteli krajských úřadů, ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníky územně členěných statutárních měst, která výkon těchto činností delegovala na své městské části, resp. městské obvody.


Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování za rok 2021


Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2021 proběhne od 28. 2. do 11. 3. 2022.


Vstup pro všechny dotazníky
Vstup do on-line aplikace


Za Ministerstvo pro místní rozvoj jsou pověřeni sledováním vyplňování dotazníků:

Ing. Vladimír Voldřich (na úseku územního plánování bez územního rozhodování), pracovník odboru územního plánování (vladimir.voldrich@mmr.cz, 224 862 276),

Ing. arch. Jiří Raška (na úseku územního plánování bez územního rozhodování), pracovník odboru územního plánování (jiri.raska@mmr.cz, 224 862 334),

Ing. Lucie Olšovská Jelínková (na úseku územního rozhodování a stavebního řádu mimo otázek, které se týkají správních řízení vedených stavebním úřadem), pracovnice odboru stavebního řádu (lucie.jelinkova@mmr.cz, 224 862 216),

Mgr. Daniel Tydrych (na úseku územního rozhodování a stavebního řádu pro otázky správních řízení vedených stavebním úřadem), pracovník odboru územně a stavebně správního (daniel.tydrych@mmr.cz, 224 862 209).

V době vyplňování dotazníků je možné se obrátit se žádostí o radu na:

Ing. Michala Artima, pracovníka oddělení informací o územním rozvoji ÚÚR (artim@uur.cz, 542 423 136),

Ing. Petra Zelinku, pracovníka oddělení informací o územním rozvoji ÚÚR (zelinka@uur.cz, 542 423 142).


VZORY (MAKETY) DOTAZNÍKŮ


Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ S VÝJIMKOU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ - dotazník pro úřady územního plánování (B-DotazníkProÚÚP-2021-20220201.xlsx)

Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ S VÝJIMKOU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ - dotazník pro krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy (BB-DotazníkProKÚ-ÚÚP-2021-20220201.xlsx)


Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU - dotazník pro stavební úřady první instance (A-DotazníkProSÚ-2021-20220201.xlsx)

Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU - dotazník pro stavební úřady odvolací (AA-DotazníkProKÚ-SÚ-2021-20220201.xlsx)


Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU PRO STAVBY DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - dotazník pro stavební úřady první instance (D-DotazníkProSÚ-2021-20220217.xlsx)

Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU PRO STAVBY DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - dotazník pro stavební úřady odvolací (DD-DotazníkProKÚ-SÚ-2021-20220217.xlsx)


Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU V KOMPETENCI VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU - dotazník pro stavební úřady první instance (V-DotazníkProSÚ-2021-20220217.xlsx)

Soubor je k dispozici ve formátu xlsx VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU V KOMPETENCI VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU - dotazník pro stavební úřady odvolací (VV-DotazníkProKÚ-SÚ-2021-20220217.xlsx)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 2. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024