Česky English Deutsch Francais

ANALÝZA 2008-2010

Ministerstvo vnitra každé dva roky předkládá Vládě ČR Hodnotící zprávu k výsledkům kontroly přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavnímu městu Praze. Vláda, po projednání této poslední hodnotící zprávy, uložila usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 346/2010, ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování a předložit tuto analýzu vládě.

Tato analýza byla vládě předložena v říjnu tohoto roku. Vláda vzala analýzu na vědomí a uložila ministru pro místní rozvoj, aby prováděl ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy každoroční dotazníkové šetření a jednou za tři roky předložil vládě aktuální analýzu s daty za předcházející tříleté sledované období. Tento úkol se týká i speciálních stavebních úřadů. Dále vláda uložila ministru pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s ministrem vnitra vytvořil pracovní skupinu na rozpracování závěrů analýzy ve vazbě na usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 559/2011 o Základním rámci pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy.

Celý text analýzy, včetně příloh, najdete zde:


ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZA ROKY 2008-2010

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF I. Usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 774 k Analýze stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování (I_Usneseni_vladyf_774_2011.pdf, 29 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA (II_vlada_predkladaci_zprava.pdf, 55 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF III. Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování (III_analyza.pdf, 1 446 kB)


Data z dotazníků 2008-2010

Tabulky obsahující data z dotazníků za stavební úřady - roky 2008, 2009, 2010 - celkové (3_Tabulka_celek_SU.exe, 887 kB)

Tabulky obsahující data z dotazníků za úřady územního plánování - roky 2008, 2009, 2010 - celkové (3_Tabulka_celek_UUP.exe, 383 kB)

Tabulky obsahující data z dotazníků za krajské úřady - stavební řád - roky 2008, 2009, 2010 - celkové (4_Tabulka_kraje_KU-SU.exe, 103 kB)

Tabulky obsahující data z dotazníků za krajské úřady - územní plánování - roky 2008, 2009, 2010 - celkové (4_Tabulka_kraje_KU-UP.exe, 144 kB)

Tabulky obsahující data z dotazníků za stavební úřady - roky 2008, 2009, 2010 - po krajích (4_Tabulky_kraje_SU.exe, 1 332 kB)

Tabulky obsahující data z dotazníků za úřady územního plánování - roky 2008, 2009, 2010 - po krajích (4_Tabulky_kraje_UUP.exe, 837 kB)


Struktura úřadů

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Obecné stavební úřady a úřady územního plánování (Priloha_01_E_Struktura_uradu_Obecne_SU_a_UUP.pdf, 213 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Úřady územního plánování - kartogram (Priloha_01_E_Struktura_uradu_ORP_UUP_kartogram.pdf, 979 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Stavební úřady - kartogram (Priloha_01_E_Struktura_uradu_SU_kartogram.pdf, 3 690 kB)


Vzory dotazníku A

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Vzor dotazníku A - analýza ÚÚR (Priloha_02_E_Vzor_dotaznik_A_SU_nevypl_analyza_UUR_dotaznik_A.pdf, 183 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Vzor dotazníku A - www (Priloha_02_E_Vzor_dotaznik_A_SU_nevypl_dotaznik_A.pdf, 389 kB)


Vzory dotazníku B

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Vzor dotazníku B - analýza ÚÚR (Priloha_03_E_Vzor_dotaznik_B_UP_nevypl_analyza_UUR_dotaznik_B.pdf, 180 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Vzor dotazníku B - www (Priloha_03_E_Vzor_dotaznik_B_UP_nevypl_dotaznik_B.pdf, 324 kB)


Osnova analýzy

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Osnova analýzy stavu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a územního plánování s výjimkou územního rozhodování Priloha_04_E_Osnova_analyzy_KU.pdf, 58 kB)


Zpracování podkladů

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Zpracování podkladů pro analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 Priloha_05_E_Postup_zprac_podkladu_UUR.pdf, 131 kB)


Pracovní podklad k analýze stavu na úseku územního plánování

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Pracovní podklad k analýze stavu na úseku územního plánování Priloha_06_E_pracovnI_podklad_UP.pdf, 4 957 kB)


Pracovní podklad k analýze stavu na úseku stavebního řádu

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Pracovní podklad k analýze stavu na úseku stavebního řádu Priloha_07_E_Ke_kapitole_3.pdf, 8 748 kB)


Pracovní podklad k analýze stavu na úseku územního plánování - grafy

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Krajské úřady Priloha_08_E_grafy_UP_vykonu_KU_UP_G 2_4_2_1.pdf, 28 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Úřady územního plánování 1 Priloha_08_E_grafy_UP_vykonu_ORP_ON_1.pdf, 39 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Úřady územního plánování 2 Priloha_08_E_grafy_UP_vykonu_ORP_ON_2.pdf, 44 kB)


Přílohy - tabulky, grafy a kartogramy

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Obce s rozšířenou působností podle krajů - kartogram Priloha_01_L_ORP_UUP_podle_kraju.pdf, 979 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Správní obvody stavebních úřadů - kartogram Priloha_02_L_spravni_obvody_SU.pdf, 169 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Návratnost dotazníků pro úsek územního plánování - tabulka Priloha_03_L_navrat_dotaz_UP.pdf, 30 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Návratnost dotazníků pro úsek stavebního řádu - tabulka Priloha_04_L_navrat_dotaz_SR.pdf, 30 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Návratnost dotazníků pro úsek stavebního řádu podle typů obcí - tabulka Priloha_05_L_navrat_dotaz_SR_dle_obci.pdf, 41 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Průměrný počet pracovníků na úřadech územního plánování - kartogram Priloha_06_L_poc_prac_UUP.pdf, 119 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Průměrný počet pracovníků na stavebních úřadech - kartogram Priloha_07_L_poc_prac_SU.pdf, 271 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Počet ORP (ÚÚP) na jednoho pracovníka pracovníků KÚ pro oblast územního plánování - graf Priloha_08_L_poc_ORP_na_prac_KU_UP.pdf, 26 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Počet platných ÚPD v ORP - kartogram Priloha_09_L_poc_platnych_UPD.pdf, 122 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Pokrytí ORP platnou ÚPD - kartogram Priloha_10_L_pokryti_platnou_UPD_v_procent.pdf, 123 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Počet obcí v ORP - kartogram Priloha_11_L_pocet_obci_v_ORP.pdf, 116 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Vztah mezi počtem obcí v ORP a počtem pracovníků - kartogram Priloha_12_L_pocet_obci_a_prac_ORP.pdf, 134 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Vztah mezi počtem pracovníků na ORP a počtem dokumentací na jednoho pracovníka - kartogram Priloha_13_L_pocet_prac_ORP_a_pocet_dokument.pdf, 141 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Průměrný počet pořizovaných ÚPD na jednoho pracovníka ORP za rok - kartogram Priloha_14_L_pocet_poriz_dokument_na_prac_ORP.pdf, 129 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 18. 8. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024