Česky English Deutsch Francais

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Co je publikace Principy a pravidla územního plánování

Principy a pravidla územního plánování jsou jednou z odborných pomůcek na úseku územního plánování. Jedná se o

 • jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování, mj. jako podpora popularizaci politiky architektury a stavební kultury,
 • průběžně aktualizované informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování,
 • ucelený studijní a metodický dokument, tvořený ve spolupráci s význačnými specialisty oboru a za garantování Ministerstva pro místní rozvoj,
 • recenzovanou internetovou publikaci.

Komu je publikace určena

Principy a pravidla územního plánování jsou přínosnou pomůckou pro:

 • orgány územního plánování,
 • samosprávy obcí a krajů,
 • projektanty,
 • studenty, zejména škol zaměřených na územní plánování, urbanismus, územní a regionální rozvoj,
 • další uživatele, kteří se setkávají s územním plánováním.

Co publikace obsahuje

Odborná pomůcka obsahuje následující okruhy:

 • A. Principy udržitelného rozvoje území
 • B. Koncepce územního rozvoje ČR
 • C. Funkční složky
 • D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby
 • E. Pojmy

Okruhy A a B tvoří především teoretický rámec pro okruhy C a D, které konkretizují obecné principy a zásady do postupů v územně plánovací činnosti.

Kompletní znění internetové publikace Principy a pravidla územního plánování (téměř 1000 stránek) je pro vyhledávání a tisk od roku 2015 jedenkrát ročně zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF.


Jak publikace vzniká

Pomůcka byla v roce 2006 zpracována jako internetová publikace, aby byla možná její stálá aktualizace. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány o nové trendy, nové právní předpisy a aktuální koncepce rezortů.

Aktualizace a doplňování pomůcky Principy a pravidla územního plánování probíhá ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Ministerstva pro místní rozvoj. Garanti společně usilují o vzestupnou kvalitu publikace.

Vysokou odbornou hodnotu, objektivitu a prestiž tohoto uceleného studijního a metodického materiálu umocňují odborné recenze (zástupci akademické sféry, veřejné správy, projekční praxe) aktualizovaných kapitol.

Pomůcka je předkládána uživatelům ve dvou internetových verzích:

 • verze pro vyhledávání a tisk – 1x ročně aktualizovaný soubor formátu PDF,
 • průběžně aktualizovaná verze.

Pomůcka je vedena v rámci úkolu A.1.9/ÚP jako internetová publikace. Patří k činnostem, které Ústav územního rozvoje vykonává na základě ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územní plánování, urbanismus a architektura (§ 11 odst. 3 stavebního zákona).


Vznik publikace v roce 2006 – viz kapitola Principy a pravidla územního plánování - úvod.


Dostupnost publikace

Internetová publikace je dostupná na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci:

 • Publikační činnost a knihovna – Internetové prezentace – Principy a pravidla územního plánování
 • nebo Územní plánování a stavební řád – Principy a pravidla územního plánování

Pro představení účelu a obsahu publikace Principy a pravidla územního plánování slouží:

 • informační leták,
 • prezentace

na vstupní internetové stránce publikace.
Oba materiály, stejně jako celá publikace nebo její jednotlivé části, jsou pro zájemce zdarma ke stažení nebo k tisku.VSTUP DO INTERNETOVÉ PREZENTACE

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 9. 2016 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2024