Česky English Deutsch Francais

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE


PŘEHLED O AKTUÁLNÍM STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
A VYBRANÝCH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ
- stav k 31.12.2013Autorský kolektiv: Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Michal Artim, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Daniel RychlýOBSAH

 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF TITULNÍ LIST A OBSAH (TitulniStranaObsah_20131231.pdf, 147 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF PŘEDMLUVA (Predmluva_20131231.pdf, 62 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF I SYSTÉM EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A KRAJŮ (Kapitola_I_20131231.pdf, 158 kB)
  • I.1 Současný stav
  • I.2 Stručný přehled vývoje
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF II USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY (Kapitola_II_20131231.pdf, 99 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF III ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY OBCÍ (Kapitola_III_20131231.pdf, 437 kB)
  • III.1 Metodické a vysvětlující poznámky
  • III.2 Strukturně vývojové analýzy
   • a) Rozsah, skladba a vývoj základního souboru ÚPD a ÚPP
   • b) Hlavní soubor ÚPD a ÚPP; vývoj a sídelní diferenciace
   • c) Poměr ÚPD a ÚPP ve vývoji a sídelní diferenciaci
   • d) Zahajování a schvalování/vydávání ÚPD včetně jejich změn a ÚPP
   • e) Skladba ÚPD podle dokončenosti a rozpracovanosti
   • f) Časový rozsah procesu pořizování ÚPD
   • g) Evidence územně plánovací činnosti
  • III.3 Přehled podle krajů
  • III.4 Indikátory
   • a) Pokrytí území územně plánovací dokumentací obcí (podíl obcí)
   • b) Vývoj pokrytí území ČR platnou územně plánovací dokumentací obcí (podíl výměry)
   • c) Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých územními plány (v %)
  • III.5 Tabulkové přehledy a kartogramy – stav rozpracované a schválené/vydané ÚPD a ÚPP obcí podle krajů a obcí
   s rozšířenou působností
Kraj tabulka kartogram
Středočeský
a Hl. m. Praha
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Stredocesky_tabulka_20131231.pdf, 526 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Praha_tabulka_20131231.pdf, 92 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Stredocesky_20131231.pdf, 5 618 kB)
Liberecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Liberecky_tabulka_20131231.pdf, 194 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Liberecky_20131231.pdf, 1 045 kB)
Ústecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Ustecky_tabulka_20131231.pdf, 235 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Ustecky_20131231.pdf, 1 842 kB)
Karlovarský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Karlovarsky_tabulka_20131231.pdf, 177 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Karlovarsky_20131231.pdf, 1 452 kB)
Plzeňský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Plzensky_tabulka_20131231.pdf, 295 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Plzensky_20131231.pdf, 3 222 kB)
Jihočeský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihocesky_tabulka_20131231.pdf, 338 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Jihocesky_20131231.pdf, 4 405 kB)
Vysočina Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Vysocina_tabulka_20131231.pdf, 331 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Vysocina_20131231.pdf, 3 584 kB)
Královéhradecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20131231.pdf, 269 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Kralovehradecky_20131231.pdf, 2 484 kB)
Pardubický Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Pardubicky_tabulka_20131231.pdf, 268 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Pardubicky_20131231.pdf, 2 284 kB)
Jihomoravský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20131231.pdf, 350 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Jihomoravsky_20131231.pdf, 3 062 kB)
Olomoucký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Olomoucky_tabulka_20131231.pdf, 252 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Olomoucky_20131231.pdf, 2 300 kB)
Zlínský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Zlinsky_tabulka_20131231.pdf, 222 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Zlinsky_20131231.pdf, 1 738 kB)
Moravskoslezský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20131231.pdf, 233 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Moravskoslezsky_20131231.pdf, 2 161 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20131231.pdf, 13 358 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platné územní plány obcí pořízené dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-obce-UP_20131231.pdf, 9 777 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram (rozpracovana-obce_20131231.pdf, 9 217 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platná a rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram (platna-rozpracovana-obce_20131231.pdf, 14 003 kB
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platné a rozpracované územní plány dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-rozpracovana-obce-UP_20131231.pdf, 12 092 kB

ČR
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20131231.pdf, 196 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Zásady územního rozvoje - kartogram (ZUR_20131231.pdf, 1 693 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Zásady územního rozvoje - aktualizace - kartogram (ZUR_akt_20131231, 1 486 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 9. 2014 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024