Česky English Deutsch Francais

ÚZEMNÍ STUDIE SPECIFICKÉ OBLASTI SOB4 KARVINSKO

Územní studie SOB 4 Karvinsko byla zpracována v souvislosti s plněním úkolu Ministerstva pro místní rozvoj vyplývajícího z Politiky územního rozvoje ČR 2008 v článku (72):

Posoudit klady a zápory (územní, přírodní, ekonomické, sociální a další) případného rozšíření těžby černého uhlí ve vztahu k územnímu rozvoji specifické oblasti Karvinsko (funkčnímu využití území, rozvoji sídel, zastavěnému území, ekonomickému a sociálnímu rozvoji, ochraně přírody a krajiny, ochraně památek) a stanovit podmínky pro udržitelný rozvoj území a výsledky zohlednit při tvorbě rezortních koncepcí. Přitom zohlednit názory a postoje místních obyvatel.


Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF ÚZEMNÍ STUDIE SPECIFICKÉ OBLASTI SOB4 KARVINSKO (US_SOB_KARVINSKO.pdf, 2 977 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 7. 2014 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024