Česky English Deutsch Francais

CEMAT

Konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování

CEMAT – Heslář územního rozvoje (český překlad)

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje Radou Evropy schválený český překlad Hesláře územního rozvoje. Publikace napomáhá vysvětlit řadu specifických výrazů, pojmů a termínů, které se ve většině evropských států používají v kontextu politik územního rozvoje.

Cílem hesláře je sladit současnou odbornou a politickou terminologii a kulturní rozmanitost členských států, aby u často používaných pojmů v oblasti politik územního rozvoje došlo mezi evropskými zeměmi k lepší komunikaci a snazšímu porovnávání různých výsledků a vzniklých situací.

Heslář je určen úředníkům, odborníkům, nevyjímaje studentskou obec, a zástupcům občanské společnosti, kteří jsou zapojeni v politice územního rozvoje a v činnostech, které s touto oblastí souvisejí.

CEMAT – Překlad pojmů z Hesláře územního rozvoje

Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravil překladový slovník pojmů z oblasti územního rozvoje. Slovník obsahuje sedm desítek pojmů ve 13 jazycích, seskupených do přehledné tabulky.

Slovník vychází z Hesláře pojmů územního rozvoje, který byl zveřejněn na 14. zasedání evropské konference ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT), konaném v Lisabonu v roce 2006. Cílem hesláře je vysvětlit nejčastější pojmy, které se používají v politikách územního rozvoje v Evropě. Heslář existuje kromě češtiny v angličtině, francouzštině, španělštině, portugalštině, italštině, holandštině, bulharštině, rumunštině, řečtině, chorvatštině, srbštině a makedonštině. Z těchto jazykových verzí ministerstvo vybralo odpovídající překlad pojmů a sestavilo je do tabulky.

Překladový slovník je jedním z příspěvků České republiky ke sbližování evropských zemí v oblasti územního plánování a rozvoje.

Adobe Acrobat PDF Heslář územního rozvoje CEMAT – překlad pojmů / tabulka
(CEMAT-Glossary-CZ-2021.pdf, 331 kB, zveřejněno 05/2021)

Přiložené dokumenty

Heslář územního rozvoje (český překlad)

Adobe Acrobat PDF Heslář územního rozvoje (český překlad)
(1 035 kB)


17. konference CEMAT, Bukurešť 2017

Dne 3. listopadu 2017 se konala v Bukurešti (Rumunsko) 17. konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování (CEMAT).

Hlavním tématem bylo definování "funkčních oblastí" a zkoumání toho, jak tyto oblasti využívají místní potenciál v rozvoji území.

Konference přijala dvě usnesení (v anglickém jazyce):

Usnesení v českém jazyce – viz Přiložené dokumenty.


Více informací je dostupných na oficiálních stránkách CEMAT.

Přiložené dokumenty

Rezoluce č. 1

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 1 – Funkční oblasti – Zhodnocení místního potenciálu v rámci politik územního rozvoje na evropském kontinentu
(588 kB)

Rezoluce č. 2

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 2 – Prohlášení o budoucnosti CEMAT
(552 kB)


16. konference CEMAT, Nafpliu 2014

Dne 17. června 2014 se konala v řeckém Nafpliu 16. konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování (CEMAT).

Hlavním tématem byla účast veřejnosti v procesu územního plánování.

Zasedání svolal řecký ministr životního prostředí, energetiky a klimatické změny Yannis Maniatis. Českou delegaci vedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Petr Smrček. Výsledkem setkání je přijetí tří rezolucí.

Rezoluce č. 1

Deklarace o podpoře územní demokracie v územním plánování se věnuje zapojování veřejnosti v procesu územního plánování. Vyzdvihuje důležitost participace, zmiňuje její přínosy, zvláště význam pro dosahování všeobecné shody a podpory dokumentů a pro posilování demokracie a soudržnosti komunit. Deklarace se věnuje účastníkům procesu i způsobu jejich zapojení a klade důraz na dostupnost a srozumitelnost projednávaných materiálů a možnost zapojení všech, kdo o to projeví zájem. Neurčuje specifické postupy, naopak konstatuje, že proces zapojení by měl být vždy přizpůsoben konkrétním podmínkám. Předmětem diskuse k deklaraci byl zejména význam a možnosti využití elektronických médií.

Dle deklarace by participace měla být realizována v celém průběhu přípravy dokumentů a případně i ve fázi jejich implementace a hodnocení. Pro zapojení veřejnosti by mělo být ponecháno dostatek času, ale zároveň musí být ukončeno v přiměřené lhůtě, aby nebránilo rozhodování. Výstupy participace musí být zveřejněny a vždy, když nejsou zohledněny, musí být tato skutečnost odůvodněna.
Text deklarace není s českým právním řádem ani praxí v rozporu. Deklarace je rámcový materiál, na jehož základě je možno postupovat při plánování konkrétních případů zapojování veřejnosti v územním plánování.

Rezoluce č. 2

Druhá přijatá rezoluce hodnotí přínos CEMAT (Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning) k dosahování cílů Rady Evropy. Vyzdvihuje dosavadní činnost CEMAT, trvající od roku 1970, jako jediného orgánu, který řeší územní plánování na evropské úrovni a navíc do problematiky zapojuje i státy, které nejsou členy Evropské unie (Rada Evropy má v současné době 47 členských států). Rezoluce kladně hodnotí výsledky ministerských konferencí a materiály, které byly v rámci aktivit CEMAT připraveny.
Nejvíce používané jsou:

Činnost CEMAT by měla i v budoucnu pokračovat v rámci Rady Evropy ministerskými konferencemi a setkáváním výboru vyšších úředníků, který materiály pro konference připravuje a řeší aktuální otázky územního plánování. Součástí rezoluce jsou i témata, kterým by se měl CEMAT v následujících letech věnovat.

Rezoluce č. 3

Třetí rezoluce se týká výsledků evropské spolupráce v územním plánování. Požaduje dokončení „Příručky pro účast veřejnosti v územním plánování“, která bude obsahovat obecné principy i přehled přístupů jednotlivých států k této problematice. Dále nabádá ke sdílení zkušeností a hodnocení navrhovaných opatření v územním plánování mezi zeměmi Rady Evropy.


Více informací je dostupných na oficiálních stránkách CEMAT.

Přiložené dokumenty

Rezoluce č. 1

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 1 – Nafplijská deklarace: Podpora územní demokracie v územním plánování
(308 kB)

Rezoluce č. 2

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 2 – O přínosu CEMAT k dosahování cílů Rady Evropy
(318 kB)

Rezoluce č. 3

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 3 – O výsledcích evropské spolupráce na poli územního plánování
(240 kB)


Související odkazy

Informace: Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 5. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024