Česky English Deutsch Francais

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE


PŘEHLED O AKTUÁLNÍM STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
A VYBRANÝCH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ
- stav k 31.12.2014Autorský kolektiv: Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Michal Artim, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Daniel RychlýOBSAH

 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF TITULNÍ LIST A OBSAH (TitulniStranaObsah_20141231.pdf, 167 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF PŘEDMLUVA (Predmluva_20141231.pdf, 84 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF I SYSTÉM EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A KRAJŮ (Kapitola_I_20141231.pdf, 169 kB)
  • I.1 Současný stav
  • I.2 Stručný přehled vývoje
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF II USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY (Kapitola_II_20141231.pdf, 151 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF III ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY OBCÍ (Kapitola_III_20141231.pdf, 815 kB)
  • III.1 Metodické a vysvětlující poznámky
  • III.2 Strukturně vývojové analýzy
   • a) Rozsah, skladba a vývoj základního souboru ÚPD a ÚPP
   • b) Hlavní soubor ÚPD a ÚPP; vývoj a sídelní diferenciace
   • c) Poměr ÚPD a ÚPP ve vývoji a sídelní diferenciaci
   • d) Zahajování a schvalování/vydávání ÚPD včetně jejich změn a ÚPP
   • e) Skladba ÚPD podle dokončenosti a rozpracovanosti
   • f) Časový rozsah procesu pořizování ÚPD
   • g) Evidence územně plánovací činnosti
  • III.3 Přehled podle krajů
  • III.4 Indikátory
   • a) Pokrytí území územně plánovací dokumentací obcí (podíl obcí)
   • b) Vývoj pokrytí území ČR platnou územně plánovací dokumentací obcí (podíl výměry)
   • c) Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých územními plány (v %)
  • III.5 Tabulkové přehledy a kartogramy – stav rozpracované a schválené/vydané ÚPD a ÚPP obcí podle krajů a obcí
   s rozšířenou působností
Kraj tabulka kartogram
Středočeský
a Hl. m. Praha
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Stredocesky_tabulka_20141231.pdf, 2 245 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Praha_tabulka_20141231.pdf, 334 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Stredocesky_20141231.pdf, 5 746 kB)
Liberecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Liberecky_tabulka_20141231.pdf, 700 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Liberecky_20141231.pdf, 1 519 kB)
Ústecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Ustecky_tabulka_20141231.pdf, 1 003 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Ustecky_20141231.pdf, 2 683 kB)
Karlovarský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Karlovarsky_tabulka_20141231.pdf, 638 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Karlovarsky_20141231.pdf, 1 468 kB)
Plzeňský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Plzensky_tabulka_20141231.pdf, 1 193 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Plzensky_20141231.pdf, 3 281 kB)
Jihočeský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihocesky_tabulka_20141231.pdf, 1 455 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Jihocesky_20141231.pdf, 4 455 kB)
Vysočina Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Vysocina_tabulka_20141231.pdf, 1 534 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Vysocina_20141231.pdf, 3 621 kB)
Královéhradecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20141231.pdf, 1 197 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Kralovehradecky_20141231.pdf, 2 508 kB)
Pardubický Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Pardubicky_tabulka_20141231.pdf, 1 165 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Pardubicky_20141231.pdf, 2 311 kB)
Jihomoravský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20141231.pdf, 1 523 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Jihomoravsky_20141231.pdf, 3 097 kB)
Olomoucký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Olomoucky_tabulka_20141231.pdf, 1 069 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Olomoucky_20141231.pdf, 2 333 kB)
Zlínský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Zlinsky_tabulka_20141231.pdf, 922 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Zlinsky_20141231.pdf, 1 762 kB)
Moravskoslezský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20141231.pdf, 944 kB) Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF kartogram (Moravskoslezsky_20141231.pdf, 2 191 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20141231.pdf, 13 579 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platné územní plány obcí pořízené dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-obce-UP_20141231.pdf, 10 444 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram
(rozpracovana-obce_20141231.pdf, 8 879 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platná a rozpracovaná územně plánovací dokumentace a aktuální územně plánovací podklady obcí - kartogram
(platna-rozpracovana-obce_20141231.pdf, 14 138 kB
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platné a rozpracované územní plány dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-rozpracovana-obce-UP_20141231.pdf, 11 214 kB

ČR
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20141231.pdf, 202 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Platné zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_platne_20141231.pdf, 1 676 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Rozpracované zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_rozpracovane_20141231.pdf, 1 472 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 8. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024