Česky English Deutsch Francais

CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko podepsali v květnu 2003 v Kyjevě Rámcovou úmluvu o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva). Úmluva má zabezpečit koordinovanou ochranu biodiverzity – přirozených lesů, nenarušených povodí a tradiční kulturní krajiny i života místních obyvatel. Obsahuje obecně formulované závazky, dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů.

Dne 24. září 2014 byla na 4. zasedání stran Karpatské úmluvy v Mikulově, kde ČR převzala tříleté předsednictví této mezinárodní konvence, schválena aktualizovaná Strategie rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Karpatech. Strategie podporuje rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na všechna roční období s cílem ekonomického oživení této destinace.

Jako nezbytné se ukázalo identifikovat a zhodnotit potenciál a stav infrastruktury geomorfologicky vymezeného území Karpat respektujícího hranice obcí pro různé formy cestovní ruchu a zmapovat běžící projekty i nové záměry iniciované zejména místními a regionálními aktéry. Zjišťováním a vyhodnocováním produktů cestovního ruchu v karpatském regionu byl pověřen Ústav územního rozvoje. Výstupem měl být zásobník projektů, tedy nových záměrů nebo plánů na rozvoj a pokračování stávajících projektů cestovního ruchu rozdělený dle krajů i jednotlivých subjektů (zejména místních akčních skupin) a dále dle charakteru (priorit) projektů. Výsledky této činnosti shrnuje publikace Cestovní ruch v Karpatech v České republice.

Publikace "Cestovní ruch v Karpatech v České republice. Souhrnná zpráva"

OBSAH

 • 1. Úvod - Karpaty a jejich hodnoty
  • 1.1 Základní informace o úkolu
  • 1.2 Přírodní a kulturní hodnoty Karpat v ČR
 • 2. Výchozí podklady
  • 2.1 Vymezení karpatské soustavy v rámci Evropy
  • 2.2 Členění karpatské soustavy v rámci ČR a její turistický potenciál
  • 2.3 Karpatská úmluva
  • 2.4 Strategie udržitelného cestovního ruchu v Karpatech
 • 3. Informace o úkolu, postupu prací a výstupech
  • 3.1 Zadání a garantování úkolu
  • 3.2 Průzkum nových záměrů, případně plánů na pokračování stávajících úspěšných produktů cestovního ruchu
  • 3.3 Oslovení aktérů formou dotazníků
  • 3.4 Srovnávací analýza potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Karpat v ČR
  • 3.5 Komunikace s aktéry cestovního ruchu v území – „kulaté stoly“ v krajích
  • 3.6 Zásobník projektů
  • 3.7 Aktuální možnosti podpory vybraných produktů cestovního ruchu v ČR
 • 4. Závěrečné hodnocení možností cestovního ruchu v Karpatech v ČR
 • 5. Seznam příloh

Přiložené dokumenty

Cestovní ruch v Karpatech v ČR

Adobe Acrobat PDF Publikace "Cestovní ruch v Karpatech v ČR"
(5 920 kB)


Přílohy

Adobe Acrobat PDF Příl. 1 Karpatská úmluva
(106 kB)

Adobe Acrobat PDF Příl. 2 Strategie udržitelného cestovního ruchu v Karpatech
(650 kB)

Adobe Acrobat PDF Příl. 3 Analýza potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu
(2 240 kB)

Adobe Acrobat PDF Příl. 4 Zásobník projektů
(106 kB)

Adobe Acrobat PDF Příl. 5 Prezentace k úkolu
(3 901 kB)

Adobe Acrobat PDF Příl. 6 Průvodní dopisy a dotazníky
(417 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 4. 4. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2023