Česky English Deutsch Francais

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

Mapa projektů a Doplňková publikace
Projekty s přidělenou a čerpanou dotací v letech 2010–2015

Úkol B.2/CR – Mapa projektů Národního programu podpory cestovního ruchu – rok 2015
Úkol C.3/CR – Publikace mapy NPPCR – rok 2016

Autorský kolektiv

Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Bohuslav Dvořák, odbor cestovního ruchu

Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. arch. Zuzana Gajdíková

Spolupráce: Mgr. Jan Drbušek, Mgr. Marek Chmelař, Ing. František Nantl

Program

Národní program podpory cestovního ruchu je dotační titul financovaný ze státního rozpočtu. Program je vyhlašován od roku 2010, poslední výzva k předkládání žádostí o dotaci byla schválena pro rok 2016.

Úkol

Cílem úkolu bylo zanést místa realizace podpořených akcí do mapy ČR a zároveň vytvořit doplňkovou publikaci ke zrealizovaným projektům v letech 2010–2014. V roce 2016 byla tato publikace aktualizována a doplněna o projekty, kterým byla přidělena dotace v roce 2015.

Přínosem zpracování úkolu bude lepší zacílení lokalit pro rozvoj cestovního ruchu, prezentace programu, zpětná vazba programu a přehled o vynaložených finančních prostředcích.

Doplňková publikace

Úkolem doplňkové publikace bylo vytvořit přehledný katalog projektů se základními informacemi o projektu, mezi které patří: schematické umístění projektu v mapě ČR, název akce, investor, místo realizace, stručný popis projektu, rok přidělení dotace a její výše, fotografie z místa, je-li k dispozici; a další informace o projektu.

Projekty byly rozděleny do jednotlivých kategorií podle svého zaměření a převažující aktivity. Celkem bylo definováno 8 kategorií s odlišným barevným označením, které korespondují s mapou.

Kategorie projektů podle zaměření a převažující aktivity

  • a) Nové produkty cestovního ruchu
  • b) Informační systémy a webové portály
  • c) Produkty a zařízení pro handicapované
  • d) Hygienická zařízení, zázemí a odpočívadla
  • e) Půjčovny sportovních potřeb a zařízení
  • f) Sport a relaxace
  • g) Doprava
  • h) Parkovací věž pro kola

Přiložené dokumenty

Národní program podpory cestovního ruchu – Mapa projektů a Doplňková publikace – Dotace 2010–2015

Adobe Acrobat PDF Národní program
podpory cestovního ruchu – Mapa projektů a Doplňková publikace – Dotace 2010–2015
(17 604 kB)VSTUP DO MAPOVÉHO PORTÁLU ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Mapová aplikace – Národní program podpory cestovního ruchu 2010–2015


Přiložené dokumenty

Mapová aplikace - návod

Adobe Acrobat PDF Mapový portál – návod
(1 998 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 6. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2023