Česky English Deutsch Francais

CORCAP – Capitalisation of TEN-T Corridors for Regional Development and Logistics

Dne 31. srpna 2017 přivítal Ústav územního rozvoje ve svých prostorách účastníky pracovního jednání k připravovanému mezinárodnímu projektu „CORCAP – Capitalisation of TEN-T Corridors for Regional Development and Logistics“, jehož hlavním řešitelem je Saské státní ministerstvo vnitra.

Účelem setkání v Brně bylo oslovit potenciální partnery projektu, představit cíle a očekávané výstupy navrženého záměru. Pracovní jednání se také zabývalo náměty a způsoby řešení výzkumu a řešení možných dopadů pro strategické plány dotčených regionů.


Projekt CORCAP má posílit spolupráci aktérů v oblasti nákladní dopravy a logistiky podél osy Hamburk / Rostock – Drážďany – Praha – Vídeň / Bratislava – Budapešť a zlepšit zapojení tohoto koridoru do regionálních rozvojových strategií v kooperačním prostoru CENTRAL EUROPE.

Strategické plány pro využití dopadů koridorů mají na příkladu vybraných dílčích území popsat dopad, jaký bude mít intenzivně využívaný koridor na regionální rozvoj, případně, jakými prostředky mohou regiony funkčnost tohoto koridoru podpořit. Z odborného hlediska by měla být řešena především následující témata:

  • zpracování strategií a plánů na národní a regionální úrovni,
  • zpracování regionálních logistických strategií, strategií pro rozvoj jednotlivých lokalit s přihlédnutím k územně-plánovacím a politickým aspektům,
  • zpracování strategií pro zpřístupnění a napojení městských dopravních uzlů,
  • identifikace přeshraničního potenciálu poptávky a přepravy,
  • prověření technických a organizačních řešení, posilujících kolejovou nákladní dopravu v konkurenci regionů.

Mezi možná technická a organizační řešení patří mimo jiné propojení kontinentálních a zámořských přepravních řetězců, tvorba smíšených vlaků z kombinované přepravy a přepravy vozových zásilek propojením terminálů pro kombinovanou přepravu nákladů v multimodálních logistických centrech a přístavech s railporty a využití inovativních systémů překládky zboží mezi železnicí a silnicí.

Výsledkem prací budou návrhy řešení a akční doporučení, přispívající podél koridoru TEN-T Orient / East-Med a v území tímto koridorem ovlivněným k aktivaci hospodářství a přeshraničnímu propojení a posílení nízkoemisních a ekologických druhů dopravy.

Realizace projektu se předpokládá v letech 2018–2021 (36 měsíců), náklady jsou odhadovány na cca 2–3 mil. EUR.

Je předpokládána neformální spolupráce ÚÚR na tomto projektu.

Více informací: Projekt CORCAP.


Projekt CORCAP – ilustrační mapa

CORCAP

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 2. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024