Česky English Deutsch Francais

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE


PŘEHLED O AKTUÁLNÍM STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
A VYBRANÝCH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮInternetová prezentace – stav k 31.12.2018

Dostupné na HOME > Územní plánování a stavební řád > Evidence územně plánovací činnosti > ROČENKA 2018Úkol A4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti

Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Vladimír Voldřich, odbor územního plánování
Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. Michal Artim
Autorský kolektiv: Ing. Michal Artim, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Daniel Rychlý
Brno, srpen 2019

OBSAH

 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF TITULNÍ LIST A OBSAH (TitulniStranaObsah_20181231.pdf, 97 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF ÚVOD (Uvod_20181231.pdf, 78 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF I SYSTÉM EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A KRAJŮ (Kapitola_I_20181231.pdf, 96 kB)
  • I.1 Současný stav
  • I.2 Stručný přehled vývoje
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF II USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY (Kapitola_II_20181231.pdf, 80 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF III ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY OBCÍ (Kapitola_III_20181231.pdf, 427 kB)
  • III.1 Metodické a vysvětlující poznámky
  • III.2 Strukturně vývojové analýzy
   • a) Rozsah, skladba a vývoj základního souboru ÚPD a ÚPP
   • b) Hlavní soubor ÚPD a ÚPP; vývoj a sídelní diferenciace
   • c) Poměr ÚPD a ÚPP ve vývoji a sídelní diferenciaci
   • d) Zahajování a schvalování/vydávání ÚPD včetně jejich změn a ÚPP
   • e) Skladba ÚPD podle dokončenosti a rozpracovanosti
   • f) Časový rozsah procesu pořizování ÚPD
   • g) Evidence územně plánovací činnosti
  • III.3 Přehled podle krajů
  • III.4 Indikátory
   • a) Pokrytí území územně plánovací dokumentací obcí (podíl obcí)
   • b) Vývoj pokrytí území ČR platnou územně plánovací dokumentací obcí (podíl výměry)
   • c) Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých územními plány (v %)
  • III.5 Tabulkové přehledy a kartogramy – stav rozpracované a schválené/vydané ÚPD a ÚPP obcí podle krajů a obcí
   s rozšířenou působností
Kraj tabulka kartogram
Středočeský
a Hl. m. Praha
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Stredocesky_tabulka_20181231.pdf, 2 293 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Praha_tabulka_20181231.pdf, 335 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Stredocesky_20181231.tiff, 641 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Praha_20181231.tiff, 76 kB)
Liberecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Liberecky_tabulka_20181231.pdf, 681 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Liberecky_20181231.tiff, 315 kB)
Ústecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Ustecky_tabulka_20181231.pdf, 994 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Ustecky_201861231.tiff, 338 kB)
Karlovarský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Karlovarsky_tabulka_20181231.pdf, 595 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Karlovarsky_20181231.tiff, 306 kB)
Plzeňský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Plzensky_tabulka_20181231.pdf, 1 201 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Plzensky_20181231.tiff, 334 kB)
Jihočeský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihocesky_tabulka_20181231.pdf, 1 413 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Jihocesky_20181231.tiff, 465 kB)
Vysočina Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Vysocina_tabulka_20181231.pdf, 1 510 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Vysocina_20181231.tiff, 441 kB)
Královéhradecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20181231.pdf, 1 182 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Kralovehradecky_20181231.tiff, 306 kB)
Pardubický Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Pardubicky_tabulka_201861231.pdf, 1 092 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Pardubicky_20181231.tiff, 432 kB)
Jihomoravský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20181231.pdf, 1 501 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Jihomoravsky_20181231.tiff, 418 kB)
Olomoucký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Olomoucky_tabulka_20181231.pdf, 1 091 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Olomoucky_20181231.tiff, 261 kB)
Zlínský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Zlinsky_tabulka_20181231.pdf, 830 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Zlinsky_20181231.tiff, 304 kB)
Moravskoslezský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20181231.pdf, 887 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Moravskoslezsky_20181231.tiff, 284 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20181231.jpg, 426 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platné územní plány obcí pořízené dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-obce-UP_20181231.jpg, 455 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram
(rozpracovana-obce-UP_20181231.jpg, 486 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platné a rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram
(platna-rozpracovana-obce-UP_20181231.jpg, 453 kB
ČR
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20181231.pdf, 650 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platné zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_platne_20181231.jpg, 299 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Rozpracované zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_rozpracovane_20181231.jpg, 191 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 9. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024