Česky English Deutsch Francais

NEAKTUÁLNÍ MATERIÁL
UPOZORNĚNÍ
Aktuální a závaznou od 1. 9. 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky


Politika územního rozvoje České republiky
Aktualizace č. 2 / Aktualizace č. 3 / Aktualizace č. 5

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva dopravy.

Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 2 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství.

Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 3 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky,
ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství.

Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.

Adobe Acrobat PDF Usnesení vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833 k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 5 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 11. 9. 2020)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 10. září 2020 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 368.

Dnem 11. září 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Přiložené dokumenty

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – publikace

Adobe Acrobat PDF POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – publikace
(5 246 kB)

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC
as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3

Adobe Acrobat PDF SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3
(3 137 kB)

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3

Adobe Acrobat PDF RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3
(3 263 kB)

Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) – brožura

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) – brožura
(5 434 kB)

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC (as amended, in effect on 11th September 2020)

Adobe Acrobat PDF SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC (as amended, in effect on 11th September 2020)
(3 349 kB)

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (in der ab 11. 9. 2020 verbindlichen Fassung)

Adobe Acrobat PDF RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (in der ab 11. 9. 2020 verbindlichen Fassung)
(3 478 kB)


Související odkazy

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 9. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024