Česky English Deutsch Francais

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE


PŘEHLED O AKTUÁLNÍM STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
A VYBRANÝCH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮInternetová prezentace – stav k 31.12.2019

Dostupné na HOME – Územní plánování a stavební řád – Evidence územně plánovací činnosti – ROČENKA 2019Úkol A4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti

Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Vladimír Voldřich, odbor územního plánování
Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. Petr Zelinka
Autorský kolektiv: Ing. Michal Artim, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Daniel Rychlý, Ing. Petr Zelinka
Brno, srpen 2020

OBSAH

 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF TITULNÍ LIST A OBSAH (TitulniStranaObsah_20191231.pdf, 237 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF ÚVOD (Uvod_20191231.pdf, 208 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF I SYSTÉM EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A KRAJŮ (Kapitola_I_20191231.pdf, 239 kB)
  • I.1 Současný stav
  • I.2 Stručný přehled vývoje
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF II USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY (Kapitola_II_20191231.pdf, 219 kB)
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF III ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY OBCÍ (Kapitola_III_20191231.pdf, 1056 kB)
  • III.1 Metodické a vysvětlující poznámky
  • III.2 Strukturně vývojové analýzy
   • a) Rozsah, skladba a vývoj základního souboru ÚPD a ÚPP
   • b) Hlavní soubor ÚPD a ÚPP; vývoj a sídelní diferenciace
   • c) Poměr ÚPD a ÚPP ve vývoji a sídelní diferenciaci
   • d) Zahajování a schvalování/vydávání ÚPD včetně jejich změn a ÚPP
   • e) Skladba ÚPD podle dokončenosti a rozpracovanosti
   • f) Časový rozsah procesu pořizování ÚPD
   • g) Evidence územně plánovací činnosti
  • III.3 Přehled podle krajů
  • III.4 Indikátory
   • a) Pokrytí území územně plánovací dokumentací obcí (podíl obcí)
   • b) Vývoj pokrytí území ČR platnou územně plánovací dokumentací obcí (podíl výměry)
   • c) Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých územními plány (v %)
  • III.5 Tabulkové přehledy a kartogramy – stav rozpracované a schválené/vydané ÚPD a ÚPP obcí podle krajů a obcí
   s rozšířenou působností
Kraj tabulka kartogram
Středočeský
a Hl. m. Praha
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Stredocesky_tabulka_20191231.pdf, 2 312 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Praha_tabulka_20191231.pdf, 335 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Stredocesky_20191231.tiff, 637 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Praha_20191231.tiff, 76 kB)
Liberecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Liberecky_tabulka_20191231.pdf, 679 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Liberecky_20191231.tiff, 312 kB)
Ústecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Ustecky_tabulka_20191231.pdf, 1 003 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Ustecky_201961231.tiff, 338 kB)
Karlovarský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Karlovarsky_tabulka_20191231.pdf, 1 152 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Karlovarsky_20191231.tiff, 302 kB)
Plzeňský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Plzensky_tabulka_20191231.pdf, 1 180 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Plzensky_20191231.tiff, 328 kB)
Jihočeský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihocesky_tabulka_20191231.pdf, 1 425 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Jihocesky_20191231.tiff, 462 kB)
Vysočina Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Vysocina_tabulka_20191231.pdf, 1 516 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Vysocina_20191231.tiff, 436 kB)
Královéhradecký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Kralovehradecky_tabulka_20191231.pdf, 1 152 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Kralovehradecky_20191231.tiff, 393 kB)
Pardubický Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Pardubicky_tabulka_201961231.pdf, 1 080 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Pardubicky_20191231.tiff, 426 kB)
Jihomoravský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Jihomoravsky_tabulka_20191231.pdf, 1 482 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Jihomoravsky_20191231.tiff, 411 kB)
Olomoucký Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Olomoucky_tabulka_20191231.pdf, 1 076 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Olomoucky_20191231.tiff, 258 kB)
Zlínský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Zlinsky_tabulka_20191231.pdf, 835 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Zlinsky_20191231.tiff, 303 kB)
Moravskoslezský Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF tabulka (Moravskoslezsky_tabulka_20191231.pdf, 865 kB) Soubor je k dispozici ve formátu TIFF kartogram (Moravskoslezsky_20191231.tiff, 277 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platná územně plánovací dokumentace obcí - kartogram (platna-obce_20191231.jpg, 426 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platné územní plány obcí pořízené dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram (platna-obce-UP_20191231.jpg, 451 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram
(rozpracovana-obce-UP_20191231.jpg, 485 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platné a rozpracované územní plány obcí dle zákona č. 183/2006 Sb. - kartogram
(platna-rozpracovana-obce-UP_20191231.jpg, 449 kB
ČR
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů - tabulka (Kraje_tabulka_20191231.pdf, 656 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Platné zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_platne_20191231.jpg, 306 kB)
Soubor je k dispozici ve formátu JPG Rozpracované zásady územního rozvoje a jejich aktualizace - kartogram (ZUR_aktualizace_rozpracovane_20191231.jpg, 198 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 8. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024