Česky English Deutsch Francais

Územně analytické podklady ČR

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) spolupracuje na naplňování požadavků § 11 a § 27 stavebního zákona, na základě kterých Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořizuje potřebné územně plánovací podklady v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů, zejména pro potřeby Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), územního rozvojového plánu a pro další územně plánovací činnosti.

Podle zadání MMR se Ústav územního rozvoje zaměřuje na práce, které spočívají ve zpracování Územně analytických podkladů ČR (ÚAP ČR), včetně zpracování a naplňování datového modelu ÚAP ČR a přípravy a zveřejnění ÚAP ČR na Mapovém portálu ÚÚR.

Předpokládané výstupy

  • Datový model ÚAP ČR naplněný potřebnými daty.
  • Zveřejnění grafických výstupů ÚAP ČR na Mapovém portálu ÚÚR a MMR, včetně doplňování databáze potřebnými údaji.
  • Textová část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území.
  • Rozbor udržitelného rozvoje území.

Mapový portál Ústavu územního rozvoje

Mapový portál ÚÚR se postupně rozvíjí. Jedná se o specializovaný, otevřený a průběžně aktualizovaný webový portál.
Slouží ke zveřejnění výstupů ÚÚR, odboru územního plánování MMR a odboru regionální politiky MMR.

Mapová aplikace Územně analytických podkladů ČR v tuto chvíli obsahuje pouze vybraná témata a je postupně doplňována. Po přihlášení jménem a heslem je dostupná také pracovní verze (pouze pro vybrané subjekty).

Mapový portál Ústavu územního rozvoje
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 2. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024