Česky English Deutsch Francais
Česky

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR) byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Činnosti ÚÚR jsou vykonávány zejména v oborech územní plánování, stavební řád, územní rozvoj a regionální politika.

ÚÚR působí při zabezpečení úkolů uložených stavebním zákonem, zejména:

 • řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury;
 • provozování systému stavebně technické prevence, navrhování technických požadavků na stavby, jejich soustavná aktualizace a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů;
 • evidence územně plánovací činnosti.

Působí při zabezpečení úkolů uložených usnesením vlády, zejména:

 • zajištění plnění opatření stanovených pro zřizovatele a ÚÚR v Politice architektury a stavební kultury České republiky;
 • spolupráce na zajištění plnění úkolů stanovených pro zřizovatele v Politice územního rozvoje České republiky, včetně potřebných územně plánovacích podkladů;
 • spolupráce na zpracování podkladů pro analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu.

Zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních závazků, zejména:

 • zajištění podkladů pro spolupráci v oblasti územního rozvoje států V4+2;
 • zajištění činnosti národního kontaktního místa operačního programu ESPON.

Dále zajišťuje tyto činnosti:

 • metodická pomoc zejména k čerpání dotací na územní plánování z národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí;
 • konzultační a rešeršní činnost;
 • studijní, dokumentační, publikační a vydavatelská činnost;
 • tvorba informačních systémů;
 • zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele, včetně podpůrných činností;
 • další úkoly podle rozhodnutí zřizovatele.

Při výkonu své činnosti Ústav územního rozvoje zajišťuje zejména tyto výstupy:

Kontakty

Adresa: Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Telefon: +420 542 423 111
E-mail: sekretariat@uur.cz
Internet: www.uur.czAdobe Acrobat PDF Informační materiál – Ústav územního rozvoje (letak-uur-08-2017.pdf, 1 147 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 18. 10. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024